Home | About us | Faculty | Programs | Academic Research | Admission | Campus Life | Contact us | Download
 Programs
 
 Programs
Bachelor Program
IET
· About the program
· Curricula
Accounting
· About the program
· Curricula
Corporate Finance
· About the program
· Curricula
Master Program
Accounting
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Applied Economics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Statistics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
MIB
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Ph.D. Program
Economic System Analysis & Management
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Scholarship
 
Economic System Analysis & Management—Ph.D. Program—Supervisors
 

Supervisors

Kong Yusheng         Zhang Jijian                Wu Mengyun            Yao Hongxing         Hu Xuhua        

Chen Lizhen            Chen Haibo                Xu Xiaoyang               Sun Huaping           Li  Fanglin     

Zhu Naiping            Chen Yinfei                 Li Yaya                        Wu Chao

 

    

 

 

 

 
Copyright © 2019 cjxy.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
Address:NO.301 Xuefu Road,zhenjiang city,Jiangsu Province TEL:0511-88792188 ZIP:212013 E-mail:cjxy@ujs.edu.cn