Home | About us | Faculty | Programs | Academic Research | Admission | Campus Life | Contact us | Download
 Programs
 
 Programs
Bachelor Program
IET
· About the program
· Curricula
Accounting
· About the program
· Curricula
Corporate Finance
· About the program
· Curricula
Master Program
Accounting
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Applied Economics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Statistics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
MIB
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Ph.D. Program
Economic System Analysis & Management
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Scholarship
 
Master Program—Accounting—Supervisors
 

Supervisors

Kong Yusheng           Zhang Jijian          Chen Jinan               Wu Mengyun        Xu Xiaoshi           Xu Lianghu     

Xu Wenxue                Xu Huizhen          Zhang Wenfang      Chen Ping              Cheng Limei       Chen Liuping

Zhang Hua                 Ouyang Yuxiu      Zhao Shundi            Zhu Naiping           Li Guodong

Zhang Yongzhong     Gu Shuibin           Yao Jingjing             Liu Yue                      Wu Ning

 

 

 
Copyright © 2019 cjxy.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
Address:NO.301 Xuefu Road,zhenjiang city,Jiangsu Province TEL:0511-88792188 ZIP:212013 E-mail:cjxy@ujs.edu.cn