Home | About us | Faculty | Programs | Academic Research | Admission | Campus Life | Contact us | Download
 Programs
 
 Programs
Bachelor Program
IET
· About the program
· Curricula
Accounting
· About the program
· Curricula
Corporate Finance
· About the program
· Curricula
Master Program
Accounting
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Applied Economics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Statistics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
MIB
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Ph.D. Program
Economic System Analysis & Management
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Scholarship
 
Master Program—Statistics—Supervisors
 

Supervisors

Zhao Xicang                  Zha Qifen                    Zhang Zhenhua                Li Fanglin              Wu Jiying  

Wang Lingling              Chang Xinfeng            Liu Qiusheng                    Dong Jie                He Youshi

Dong Meisheng            Wu Chao                    Wang Jian

 

 
Copyright © 2019 cjxy.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
Address:NO.301 Xuefu Road,zhenjiang city,Jiangsu Province TEL:0511-88792188 ZIP:212013 E-mail:cjxy@ujs.edu.cn