Home | About us | Faculty | Programs | Academic Research | Admission | Campus Life | Contact us | Download
 Programs
 
 Programs
Bachelor Program
IET
· About the program
· Curricula
Accounting
· About the program
· Curricula
Corporate Finance
· About the program
· Curricula
Master Program
Accounting
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Applied Economics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Statistics
· About the program
· Curricula
· Supervisors
MIB
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Ph.D. Program
Economic System Analysis & Management
· About the program
· Curricula
· Supervisors
Scholarship
 
Master Program—MIB—Supervisors
 

Supervisors

Chen Lizhen             Zhang Jijian              Tao Zhongyuan             Chen Haibo                  Hu Xuhua

Chen Yinfei               Liu Jie                       Yang  Lili                          Zhao Ming                   Wang Yong

Tan Zhongming       Xu Xiaoyang            Jiang Hongli                     Sun Huaping               Wang Zhengming

He Dan                      Li Wenchao                 Li Yaya

 

 
Copyright © 2019 cjxy.ujs.edu.cn. All Rights Reserved
Address:NO.301 Xuefu Road,zhenjiang city,Jiangsu Province TEL:0511-88792188 ZIP:212013 E-mail:cjxy@ujs.edu.cn